Upravno pravo

  • zastupanje u upravnim postupcima pred javnopravnim tijelima
  • zastupanje u upravnim sporovima
  • upravni ugovori
  • pravno savjetovanje javnopravnih tijela i jedinica lokalne i područne samouprave
kutleša žakula
adresa

Ulica Crvenog križa 18, HR-10000 Zagreb

OIB

12448394088

PDV ID

HR 12448394088

MBS

081396002

Broj računa

HR4223600001102951888