Statusno pravo

  • osnivanje trgovačkih društava
  • statusne promjene u trgovačkim društvima
  • izrada statusne dokumentacije trgovačkih društava (statuti, društveni ugovori, posebni sporazumi između dioničara, odnosno članova društva)
  • organizacija skupština društva i zastupanje članova
  • preoblikovanje trgovačkih društava
  • spajanje i preuzimanje trgovačkih društava
kutleša žakula
adresa

Ulica Crvenog križa 18, HR-10000 Zagreb

OIB

12448394088

PDV ID

HR 12448394088

MBS

081396002

Broj računa

HR4223600001102951888