Rješavanje sporova

  • zastupanje u svim vrstama sudskih postupaka (parnični i izvanparnični)
  • zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima
  • zastupanje u arbitražnim postupcima
  • mirenje (medijacija)
  • zastupanje u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava
kutleša žakula
adresa

Ulica Crvenog križa 18, HR-10000 Zagreb

OIB

12448394088

PDV ID

HR 12448394088

MBS

081396002

Broj računa

HR4223600001102951888