Prekršajno pravo

  • obrana u svim vrstama prekršajnih predmeta
  • zastupanje oštećenika u prekršajnim postupcima
  • iniciranje prekršajnih postupaka
kutleša žakula
adresa

Ulica Crvenog križa 18, HR-10000 Zagreb

OIB

12448394088

PDV ID

HR 12448394088

MBS

081396002

Broj računa

HR4223600001102951888