Nasljedno pravo

  • sastav oporuka
  • zastupanje u ostavinskim postupcima
  • priprema ugovora o raspodjeli imovine za života
kutleša žakula
adresa

Ulica Crvenog križa 18, HR-10000 Zagreb

OIB

12448394088

PDV ID

HR 12448394088

MBS

081396002

Broj računa

HR4223600001102951888