Naše usluge

Trgovačko pravo

 • trgovački ugovori
 • ugovori o distribuciji i trgovinskom zastupanju
 • zaštita tržišnog natjecanja
 • usklađenost
 • regulatorna pitanja
 • dubinsko snimanje trgovačkih društava
 • zastupanje u svim vrstama sporova

Nekretnine i zemljišnoknjižno pravo

 • stjecanje prava vlasništva i prodaja nekretnina
 • ugovori o kupoprodaji, najmu i zakupu nekretnina
 • ugovori o ortaštvu i ugovori o građenju
 • zastupanje u svim vrstama zemljišnoknjižnih postupaka
 • pojedinačni zemljišnoknjižni ispravni postupci
 • zaštita prava vlasništva
 • smetanje posjeda
 • pravni due dilligence

Statusno pravo

 • osnivanje trgovačkih društava
 • statusne promjene u trgovačkim društvima
 • izrada statusne dokumentacije trgovačkih društava (statuti, društveni ugovori, posebni sporazumi između dioničara, odnosno članova društva)
 • organizacija skupština društva i zastupanje članova
 • preoblikovanje trgovačkih društava
 • spajanje i preuzimanje trgovačkih društava

Rješavanje sporova

 • zastupanje u svim vrstama sudskih postupaka (parnični i izvanparnični)
 • zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima
 • zastupanje u arbitražnim postupcima
 • mirenje (medijacija)
 • zastupanje u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava

Kazneno pravo

 • obrana u svim vrstama kaznenih predmeta
 • zastupanje oštećenika u kaznenim postupcima
 • iniciranje kaznenih postupaka (izrada kaznenih prijava i privatnih tužbi)

Prekršajno pravo

 • obrana u svim vrstama prekršajnih predmeta
 • zastupanje oštećenika u prekršajnim postupcima
 • iniciranje prekršajnih postupaka

Obvezno pravo i naknada štete

 • ugovori
 • izvanugovorna i ugovorna odgovornost za štetu
 • medijsko pravo

Naplata potraživanja i stečajno pravo

 • zastupanje ovrhovoditelja i ovršenika u ovršnim postupcima
 • zastupanje vjerovnika i stečajnih dužnika u stečajnim postupcima
 • otkupi potraživanja

Radno pravo

 • ugovori o radu
 • menadžerski ugovori
 • radnopravna dokumentacija trgovačkih društava (pravilnici o radu, drugi opći akti)
 • zastupanje poslodavaca i radnika u radnim sporovima
 • zaštita dostojanstva
 • ishođenje dozvola za boravak i rad stranaca

Upravno pravo

 • zastupanje u upravnim postupcima pred javnopravnim tijelima
 • zastupanje u upravnim sporovima
 • upravni ugovori
 • pravno savjetovanje javnopravnih tijela i jedinica lokalne i područne samouprave

Obiteljsko pravo

 • zastupanje u obiteljskim sporovima
 • rješavanje imovinskopravnih pitanja
 • ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju
 • sporazumi o razvodu braka

Nasljedno pravo

 • sastav oporuka
 • zastupanje u ostavinskim postupcima
 • priprema ugovora o raspodjeli imovine za života
kutleša žakula
adresa

Ulica Crvenog križa 18, HR-10000 Zagreb

OIB

12448394088

PDV ID

HR 12448394088

MBS

081396002

Broj računa

HR4223600001102951888